วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

YOUNGGU - PLAYBOI 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทยI’m a sad. Got pretty love got a shit from Thailand
After every time we fuck she f for five banks
But i’m a playboi got a tattoo on my right hand
Taylor of fitness we all a man with a play

YOUNGGU - PLAYBOI 「เนื้อเพลง」I’m a sad. Got pretty love got a shit from Thailand
After every time we fuck she f for five banks
But i’m a playboi got a tattoo on my right hand
Taylor of fitness we all a man with a play

She ไม่อยากอยู่คนเดียว sheบอกว่าshe กลัวผี
บอกจะชวนเพื่อนมา ฉันว่าไม่ค่อยดี
มาคนเดียว เดี๋ยวพี่จัดให้สองสามที
แต่น้องอายุเท่าไหร่พี่ไม่อยากจะโดนคดี
She know i know we bout to go
She love ma style she likes ma flow
She like i roll with the gang
She ไม่อยากนอนตะแคง
Ask me amount of my bag
เพราะว่าgucciกูแพง
I got a roll with yami
Make that bitches horny
She wanna rock my party
Hater try na caught me
มี ไม่มี เงินกู โครตมี
ไม่มี ไม่มี เงินกู โครตมี
ผมก็รู้ว่าคุณอยากนอนกับyounggu
อ๋อคุณอยากนอนกับdice soho
Diamond ไม่ได้ cuz diamond ยังเด็กอยู่
รอไดมอนด์โต แล้วค่อย เย็ดได มอนด์ดู

I’m a sad
Got pretty love got a shit from Thailand
After every time we fuck she f for five banks
But i’m a playboi got a tattoo on my right hand
Taylor of fitness we all a man with a play

She ไม่อยากอยู่คนเดียว sheบอกว่าshe กลัวผี
บอกจะชวนเพื่อนมา ฉันว่าไม่ค่อยดี
มาคนเดียว เดี๋ยวพี่จัดให้สองสามที
แต่น้องอายุเท่าไหร่พี่ไม่อยากจะโดนคดี

Baby time come over and spend a night
Bad bitch but my money in a my tight
Girl i’ve go with rover
I swear i want till lalie
Bootie i won thats a lot
Person i give a hi-five

So. have a range rover
Fendi never sowu
Now you smell auto

Gas gas rotu gas audies
Two do two honey on a dance
Big poina longa tens a branches of a lightning
Pull up in a all blame go she might get frightening
She said dice she wear my baby a aho my knight in
I said baby send a location in a hikin

I’m a sad
Got pretty love got a shit from Thailand
After every time we fuck she f for five banks
But i’m a playboi got a tattoo on my right hand
Taylor of fitness we all a man with a play

She ไม่อยากอยู่คนเดียว sheบอกว่าshe กลัวผี
บอกจะชวนเพื่อนมา ฉันว่าไม่ค่อยดี
มาคนเดียว เดี๋ยวพี่จัดให้สองสามที
แต่น้องอายุเท่าไหร่พี่ไม่อยากจะโดนคดี

มองหน้ามึงกูแยกไม่ออกระหว่างคนกับผี ya
แฟนมึงกูดูหน้ากับคอละมันคนละสี ya
แม่นายไม่เคยบอกหรอว่าทำไมถึงเป็นคนอย่างงี้ aye
มึงมันยังไม่โต ควรจะต้องโดนอบรมสักที ya
มากับพี่กู วิ่งแบบพี่ตูน
ให้เธอฟัง autotune เธอบอกว่ากูโครตคูล
ตอนนี้กูต้องการตังค์ กูจะนับมัน
มองดูแล้วมีพลัง นับตังค์นับตังค์นับตังค์
อยากจะชวนเธอไปทานข้าว(ทานข้าว)
ไม่อยากพาเธอเข้าร้านเหล้า(ร้านเหล้า)
ตอนนอนอยากให้เธอนั้นมาเฝ้า
อยู่กะมึงกลัวว่าเธอนั้นจะเศร้า

I’m a sad
Got pretty love got a shit from Thailand
After every time we fuck she f for five banks
But i’m a playboi got a tattoo on my right hand
Taylor of fitness we all a man with a play

She ไม่อยากอยู่คนเดียว sheบอกว่าshe กลัวผี
บอกจะชวนเพื่อนมา ฉันว่าไม่ค่อยดี
มาคนเดียว เดี๋ยวพี่จัดให้สองสามที
แต่น้องอายุเท่าไหร่พี่ไม่อยากจะโดนคดี

YOUNGGU - PLAYBOI 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย


ฉันเศร้า ได้รับความรักที่สวยได้รับอึจากประเทศไทย
หลังจากทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เธอ f สำหรับห้าธนาคาร
แต่ฉันเป็นนักเขียนบทละครที่ได้รับรอยสักที่มือขวาของฉัน
เทย์เลอร์ของการออกกำลังกายเราทุกคนเล่น

เธอไม่อยากอยู่คนเดียวเธอบอกว่าเธอกลัวผี
จะชวนเพื่อนมาฉันว่าไม่ค่อยดี
มาคนเดียวเดี๋ยวพี่จัดให้สองสามที
แต่น้องอายุเท่าไหร่พี่ไม่อยากจะโดนคดี
เธอรู้ว่าฉันรู้ว่าเราจะไป
เธอชอบสไตล์ ma ที่เธอชอบไหล
เธอชอบฉันกลิ้งกับแก๊งค์
เธอไม่อยากนอนตะแคง
ถามจำนวนกระเป๋าของฉัน
เพราะว่ากุชชี่กูแพง
ฉันได้รับม้วนกับ yami
ทำให้หมาตัวนั้นมีเขา
เธอต้องการร็อคปาร์ตี้ของฉัน
ลองเกลียดฉันเลย
ไม่มีเงินกูโครตมี
ไม่มีเงินเงิน
ผมก็รู้ว่าคุณอยากนอนกับ younggu
อ๋อคุณอยากนอนกับลูกเต๋าโซโห
Diamond ไม่ได้ cuz diamond ยังเด็กอยู่
รอไดมอนด์โตแล้วประดิษฐ์เย็ดไดมอนด์ดู

ฉันเศร้า
ได้รับความรักที่สวยได้รับอึจากประเทศไทย
หลังจากทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เธอ f สำหรับห้าธนาคาร
แต่ฉันเป็นนักเขียนบทละครที่ได้รับรอยสักที่มือขวาของฉัน
เทย์เลอร์ของการออกกำลังกายเราทุกคนเล่น

เธอไม่อยากอยู่คนเดียวเธอบอกว่าเธอกลัวผี
จะชวนเพื่อนมาฉันว่าไม่ค่อยดี
มาคนเดียวเดี๋ยวพี่จัดให้สองสามที
แต่น้องอายุเท่าไหร่พี่ไม่อยากจะโดนคดี

เวลาเด็กมามากกว่าและใช้เวลาหนึ่งคืน
ผู้หญิงเลวไม่ดี แต่เงินของฉันอยู่ในความตึง
หญิงสาวที่ฉันไปด้วยรถแลนด์โรเวอร์
ฉันสาบานว่าฉันต้องการจนถึง lalie
นางฉันได้รับรางวัลมาก
บุคคลที่ฉันให้ hi-five

ดังนั้น. มีรถแลนด์โรเวอร์ช่วง
เฟนดีไม่เคยโซว์
ตอนนี้คุณได้กลิ่นรถยนต์

แก๊สแก๊สโรตีฟัง
สองทำสองน้ำผึ้งในการเต้นรำ
Big poina longa มีสาขานับเป็นสายฟ้าผ่า
ดึงความผิดไปทั้งหมดเธออาจจะตกใจ
เธอบอกว่าลูกเต๋าเธอสวมลูกของฉันด้วยอัศวินของฉัน
ฉันบอกว่าที่รักส่งที่ตั้งในฮิคิน

ฉันเศร้า
ได้รับความรักที่สวยได้รับอึจากประเทศไทย
หลังจากทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เธอ f สำหรับห้าธนาคาร
แต่ฉันเป็นนักเขียนบทละครที่ได้รับรอยสักที่มือขวาของฉัน
เทย์เลอร์ของการออกกำลังกายเราทุกคนเล่น

เธอไม่อยากอยู่คนเดียวเธอบอกว่าเธอกลัวผี
จะชวนเพื่อนมาฉันว่าไม่ค่อยดี
มาคนเดียวเดี๋ยวพี่จัดให้สองสามที
แต่น้องอายุเท่าไหร่พี่ไม่อยากจะโดนคดี

มองหน้ามึงกูแยกไม่ออกระหว่างคนกับผี ya
แฟนมึงกูดูหน้ากับคอละมันคนละสี ya
แม่นายไม่เคยบอกหรอว่าไงถึงเป็นคนอย่างงี้ aye
มึงมันยังไม่โตควรจะได้รับการอบรมสักที
มากับพี่กูร์แบบพี่ตูน
ให้เธอฟัง autotune เธอบอกว่ากูโครตคูล
ตอนนี้กูอยากตังค์กูจะนับมัน
ดูแล้วมีพลังนับตังค์นับตังค์นับตังค์
อยากจะชวนเธอไปทานข้าว (ทานข้าว)
ไม่อยากพาเธอเข้าร้านเหล้า (ร้านเหล้า)
ตอนนอนอยากให้เธอนั้นมาเฝ้า
อยู่กะมึงกลัวว่าเธอนั้นจะเศร้า

ฉันเศร้า
ได้รับความรักที่สวยได้รับอึจากประเทศไทย
หลังจากทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เธอ f สำหรับห้าธนาคาร
แต่ฉันเป็นนักเขียนบทละครที่ได้รับรอยสักที่มือขวาของฉัน
เทย์เลอร์ของการออกกำลังกายเราทุกคนเล่น

เธอไม่อยากอยู่คนเดียวเธอบอกว่าเธอกลัวผี
จะชวนเพื่อนมาฉันว่าไม่ค่อยดี
มาคนเดียวเดี๋ยวพี่จัดให้สองสามที
แต่น้องอายุเท่าไหร่พี่ไม่อยากจะโดนคดี


YOUNGGU - PLAYBOI 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทยYOUNGGU - PLAYBOI 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย
RADARSanderlei 「Lyrics」

Liam Payne - Stack It Up 「Lyrics」

House Arrest Tingz 「Lyrics」 - NBA YoungBoy

PnB Rock - Fendi 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - feat. Nicki Minaj & Murda Beatz

Si Te Vas 「Lyrics」 - English Translation - Sech, Ozuna

Waterparks - High Definition 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Alina Baraz - To Me 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

FOALS - Into The Surf 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Ed Sheeran - Take Me Back to London 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

BigKlit - Liar 「Lyrics

G Sony - Lágrimas 「Letras」

Kina - get you the moon 「Versuri」 - Traducerea Românească

Machado de Assis - A Cartomante 「PDF」

KHALI CARTEL 3 「Lyrics」

yirmi7 - Pervane Kalbim 「Şarkı Sözleri」

ヒプノシスマイク Division All Stars「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-+」 「歌詞」

NIKOLIJA - SIJA GRAD 「TEKST」

AURORA - Apple Tree 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Sido - Pyramiden 「Songtext」

Big Sean - Bezerk 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

1MILL - TONY JAA ft. STNG 「เนื้อเพลง」

BABYMETAL - Shanti Shanti Shanti 「歌詞」

Solar - Vantablack 「TEKST」

Julia Michaels - If You Need Me 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Céline Dion - Imperfections 「Paroles」 - Traduction Française

Lil Lano - Goyard 「Songtext」

SION - STRIPTEASE 「Songtext」

Kizo - KORYTARZE 「TEKST」

Paulo Londra - Party 「Letras」

YOUNGGU - DRIP OUT FT. FIIXD, DIAMOND, & YOUNGOHM 「เนื้อเพลง」

Lorenzo - Nous Deux 「Paroles」

El Amor De Mi Vida 「Lyrics」 - English Translation - La Adictiva

Lil Nas X - Old Town Road (REMIX) 「Текст」 - Български превод

KARD - Dumb Litty 「Letras」

TWICE - Feel Special 「Letras」

Maroon 5 - Memories 「Versuri」 - Traducerea Românească

Maroon 5 - Memories 「Dalszöveg」 - Magyar fordítás

Maroon 5 - Memories מילים תרגום לעברית

Maroon 5 - Memories 「歌词」 - 翻譯 中文

周杰倫 Jay Chou【說好不哭 Won't Cry】with 五月天阿信 (Mayday Ashin) 「歌词」

Maroon 5 - Memories 「Sangtekster」 - Oversettelse til Norsk

Maroon 5 - Memories 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Maroon 5 - Memories 「Lirik」 - Terjemahan Bahasa Malaysia

Jay Chou - Won't Cry 「Lirik」 - Terjemahan Bahasa Malaysia

Maroon 5 - Memories 「Songtekst」 - Nederlandse Vertaling

Sanderlei - Twitter

El Amor De Mi Vida 「Lyrics」 - English Translation - La Adictiva

Lil Nas X - Old Town Road (REMIX) 「Текст」 - Български превод BG

Miracle Man (Русский перевод) 「Текст」 - Oliver Tree

ปี้(จน)ป่น - [ เอ มหาหิงค์ ] MAHAHING feat.บัว กมลทิพย์ 「เนื้อเพลง」

El Chivo 「Lyrics」 - English Translation - Berner ft. T3R Elemento

DaniLeigh - Easy (Remix) 「Versuri」 - Traducere în Română - ft. Chris Brown

Me vas a ver 「Testo」 - Traduzione Italiana - Beret

Stack It Up 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - Liam Payne

Boys (翻訳 日本語で) 「歌詞」 - Lizzo

YOUNGGU - PLAYBOI FT. DICE SOHO & DIAMOND 「เนื้อเพลง」

Lil Nas X - Old Town Road (REMIX) 「Текст」 - Български превод BG

Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels) 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey

A Cartomante (PDF) - Machado de Assis

María Artés - Los Románticos 「LETRA」

KUMMER - Bei Dir 「Songtext」

MC IG e MC PH - Bem me Quer, Mal me Quer 「Letras」

Get You the Moon (Terjemahan bahasa indonesia) 「Lirik Lagu」 - Kina

Liar 「Lyrics」 - BigKlit

Kein Plan 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri - Loredana feat. MERO

Stack It Up 「متن ترانه」 - ترجمه ی فارسی - Liam Payne

KARD - Dumb Litty 「Lyrics」 - English Translation

BTS Jungkook - Decalcomania 「Lyrics」

TRINITY | Haters Got Nothing 「เนื้อเพลง」

Take Me Back to London 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - Ed Sheeran

Second Life 「歌詞」 - 翻訳 日本語で - SEVENTEEN

KARD - Dumb Litty 「Текст」 - Русский перевод

알려 좀 주쇼 「가사」 - 머쉬베놈 ( MUSHVENOM )

Nelson Freitas - Bolo Ku Pudim 「LETRA」

Calma (Alan Walker Remix) 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Pedro Capó, Alan Walker, Farruko

Get You the Moon (Terjemahan bahasa indonesia) 「Lirik Lagu」 - Kina

Арсен Шахунц - Девочка, Стоп ! 「Текст」

Joji - XNXX (Traducción al Español by Sanderlei) 「LETRA」

KARD - Dumb Litty 「Letras」 - Traducción al Español

KARD - Dumb Litty

KARD - Dumb Litty 「Letras」 - Tradução

Jala Brat - 99 「TEKST」

KARD - Dumb Litty 「Lyrics」

No Bap Freestyle 「Lyrics」 - Young M.A

Safeplanet - พริบตา ( The Wind ) 「เนื้อเพลง」

Bustdown - EXCE$$ 「Текст」

IZ*ONE - Vampire 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Te Mereces - Virlán García 「Letras」

TRICK IT 「Lirik」 - Terjemahan bahasa indonesia - TWICE

ต้องการฉันไหม - CHITSWIFT Feat.OG-ANIC

All The Lies (Live Acoustic Version) 「TEXT」 - Slovenský preklad SK - The Vamps

Get You the Moon 「歌曲歌词」 - 翻譯 中文 - Kina

Os Miseráveis (PDF) - Victor Hugo

Con Calma (Remix) 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - Katy Perry & Daddy Yankee

CIN CIN 「Testo」 - ALFA

No Me Conoce (Remix) - Deutsche Übersetzung (Schweiz) 「Songtext」 - Jhay Cortez & J. Balvin & Bad Bunny

KARD - Dumb Litty 「Lyrics」 - English Translation

TWICE - Feel Special 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Ransom 「歌曲歌词 - LYRICS」 - 翻譯 中文 (香港) - Lil Tecca

WHO DO U LOVE? 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri - Monsta X

Loote - 85% 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - ft. Gnash

XNXX 「Lyrics」 - Joji

Con Altura (Traducere română) 「Versuri」 - ROSALÍA & J Balvin

Wrong (แปลภาษาไทย) 「เนื้อเพลง」 - Luh Kel

YES 「Lyrics」 - English Translation - Fat Joe, Cardi B & Anuel AA

Арсен Шахунц - Девочка, Стоп ! 「Текст」

Shallow (A Star Is Born) 「Sangtekster 」 - Oversættelse til Dansk - Lady Gaga, Bradley Cooper

My Life Is Going On 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - Cecilia Krull

Loco Contigo 「Текст」 - Български превод - DJ Snake, J. Balvin, Tyga

Just Us (Deutsche Übersetzung) 「Songtext」 - DJ Khaled

Bye Bye (Deutsche Übersetzung) 「Songtext」 - Tayna X Dafina Zeqiri

ROSALÍA, Ozuna - Yo x Ti, Tu x Mi 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

That Girl (แปลภาษาไทย) 「เนื้อเพลง」 - Olly Murs

Wrong (แปลภาษาไทย) 「เนื้อเพลง」 - Luh kel

Inama (English Translation) 「Lyrics」 - Diamond Platnumz

Bolo Ku Pudim 「Letras」 - Nelson Freitas

Jogos para Crianças - Frutas

Camila Cabello - Liar 「Текст」 - Български превод

Jala Brat - Patek 「TEKST」

Mattoni 「Testo」 - Night Skinny

SEVENTEEN - Second Life 「Lirik」 - Terjemahan bahasa indonesia

Me vas a ver 「Testo」 - Traduzione Italiana - Beret

Capital Bra, Samra & LEA - 110 「Songtext」

KARD - Dumb Litty 「Lyrics」 - Romanized

Nur mit Dir 「Songtext」 - SHIRIN DAVID feat. XAVIER NAIDOO

You (TESTO) - Traduzione in Italiano - Jacquees

TWICE - 21:29 「Letras」 - Traducción al Español

MERO - OLABILIR 「Текст」 - Русский перевод

Chris Brown - No Guidance ft. Drake 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

นางฟ้าสารภัญ 「เนื้อเพลง」 - แสงดาว

You & Me (Terjemahan bahasa indonesia) 「Lirik Lagu」 - James TW

Beret - Me vas a ver 「LETRA」

ikikardesh & Eza - Çukur 「Şarkı Sözleri」

Sweet but Psycho 「Текст」 - Български превод - Ava Max

Loco Contigo 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - DJ Snake, J. Balvin, Tyga

Persuasão – Jane Austen

Ransom 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Lil Tecca

XNXX 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri - Joji

Juicy (перевод по-русски) 「Текст」 - Doja Cat & Tyga

El Chivo 「Lyrics」 - English Translation - Berner ft. T3R Elemento

TANJA SAVIC X RIMSKI - BYE BYE 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Old Town Road (Remix) 「Текст」 - Български превод - Lil Nas X

SEVENTEEN - 247 「Lyrics」 - English Translation

Sofia Hills 「Текст」 - FYRE

Feel Special 「Lyrics」 - English Translation - TWICE

TWICE - Feel Special 「Paroles」 - Traduction Française

Rasta - Kombi 「TEKST」

Post Malone - Wow. 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Hurts 2B Human 「Versuri」 - Traducere în Română - P!nk ft. Khalid

Sing It With Me (Traducere în Română) 「Versuri」 - JP Cooper & Astrid S

Shameless 「Текст」 - Български превод - Camila Cabello

IZ*ONE - Vampire 「Lyrics」 - Romanized

KARD - Dumb Litty 「Lyrics」

เด๋อเดี่ยงด่าง l - ลำไย ไหทองคำ

กรรม - Am seatwo

Hamlet (PDF) - William Shakespeare

Don’t Call Me Angel 「Текст」 - Български превод - Ariana Grande

Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels) 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey

TWICE - Feel Special 「Letras」 - Traducción al Español

El Amor De Mi Vida 「Lyrics」 - English Translation - La Adictiva

Speechless 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Naomi Scott

DaniLeigh - Easy (Remix) 「Текст」 - Русский перевод - ft. Chris Brown

PLAY 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - Alan Walker

Corrida Loka 「Letras」 - MC Menor da C3 e MC Kelvinho

Jala Brat x Coby x Buba Corelli - O.D.D.D. 「TEKST」

Maroon 5 - Memories 「متن ترانه」 - ترجمه ی فارسی

O Alienista (PDF) - Machado de Assis

Adolf Hitler - Minha Luta (PDF)

Saweetie - My Type 「Текст」 - Русский перевод

FYRE - Sofia Hills 「Текст」

Feel Special 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri - TWICE

TWICE - Feel Special 「Lyrics」 - Romanized

Get You the Moon 「متن آ 」 - ترجمه به فارسی - Kina

Alan Walker - Lost Control 「歌曲歌词」 - 翻譯 中文 - feat. Sorana

Miley Cyrus - Mother's Daughter (Български превод) 「Текст」

Lalala 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Y2K, bbno$TOP 100It's A New Day (Magyar fordítás) 「Dalszöveg」 - Anouk

Vaaste Song (English Translation) 「Lyrics」 - Dhvani Bhanushali

Емануела - Аре, дърпай 「Текст」

K-CLIQUE - BEG 2 BACK 「Lirik」

Murda & Ezhel - AYA 「Şarkı Sözleri」

Kida - Tela - Deutsche Übersetzung (Schweiz) (Songtext)

Wrong (Traduzione) 「Testo」 - Luh kel

Die for Me 「歌词」 - 翻譯 中文 - Post Malone

Blac Youngsta - Forgiveness 「Lyrics」

Wrong 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Luh kel

Feel Special 「Testo」 - Traduzione Italiana - TWICE

Dermot Kennedy - Lost 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

YOUNGGU - PLAYBOI FT. DICE SOHO & DIAMOND 「เนื้อเพลง」

TWICE - LOVE FOOLISH 「Lyrics」 - English Translation

TWICE - Feel Special 「歌詞」

TRICK IT 「歌詞」 - 翻訳 日本語で - TWICE

Joji - XNXX (Traducción al Español by Sanderlei) 「LETRA」

Señorita (Български превод) 「Текст」 - Shawn Mendes & Camila Cabello

KARD - Dumb Litty 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

NIKI - urs 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

ปี้(จน)ป่น - [ เอ มหาหิงค์ ] MAHAHING feat.บัว กมลทิพย์ 「เนื้อเพลง」

Luh Kel - Wrong (Terjemahan bahasa indonesia) 「Lirik Lagu」

Miracle Man (Русский перевод) 「Текст」 - Oliver Tree

Loyalty Means Everything 「Lyrics」 - 704Chop

110 「Songtext」 - Capital Bra, Samra & Lea

Bruno Major - Nothing 「Lyrics」

TWICE - Feel Special 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Make It Better 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - Anderson .Paak

Lalala 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - Y2K, bbno$

KARD - Dumb Litty 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

It's A New Day (Hrvatski prijevod) 「TEKST」 - Anouk

Get You The Moon (Terjemahan bahasa indonesia) 「Lirik Lagu」 - Kina

SEVENTEEN - Second Life 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Yxng Le - Stay With Me 「Songtekst」

Old Town Road (Български превод) 「Текст」 - Lil Nas X

Feel Special - TWICE 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

ALEMÁN || BZRP Music Sessions #15 「LETRA」

Slow J - Silêncio 「Letras」

Lily 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Alan Walker ft. K-391

Saweetie - My Type 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Stack It Up 「متن ترانه」 - ترجمه ی فارسی - Liam Payne

Mein Kampf (PDF) - Adolf Hitler

Moby Dick - Herman Melville

Jogos para Crianças - Trânsito

Dame Tu Cosita - Tradução em Português - El Chombo

Boys (翻訳 日本語で) 「歌詞」 - Lizzo

Liar 「Lyrics」 - BigKlit

KUMMER - Bei Dir 「Songtext」

Señorita 「TEKST」 - Hrvatski prijevod - Shawn Mendes & Camila Cabello

Zove Vienna 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - Jala Brat x Buba Corelli x Raf Camora

No Bap Freestyle 「Lyrics」 - Young M.A

KARD - Dumb Litty 「Letras」 - Traducción al Español

TRICK IT 「Lyrics」 - English Translation - TWICE

XNXX - Joji

Kein Plan 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri - Loredana feat. MERO

O Diário de Anne Frank (PDF)

A Cartomante (PDF) - Machado de Assis

Mother’s Daughter (Български превод) 「Текст」 - Miley Cyrus

María Artés - Los Románticos 「Letras」

Feel Special - TWICE 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

BTS Jungkook - Decalcomania 「Lyrics」

Nelson Freitas - Bolo Ku Pudim 「LETRA」

Feel Special 「歌詞」 - 翻訳 日本語で - TWICE

KARD - Dumb Litty 「Letras」 - Tradução

알려 좀 주쇼 「가사」 - 머쉬베놈 ( MUSHVENOM )

KARD - Dumb Litty 「Текст」 - Русский перевод

Get You the Moon (Terjemahan bahasa indonesia) 「Lirik Lagu」 - Kina

Take Me Back to London 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - Ed Sheeran

Feel Special 「Letras」 - Traducción al Español - TWICE

Feel Special - TWICE 「Letras」 - Traducción al Español

Get You the Moon 「Versuri」 - Traducere română - Kina

TRINITY | Haters Got Nothing 「เนื้อเพลง」

MC IG e MC PH - Bem me Quer, Mal me Quer 「Letras」

TWICE - Feel Special 「Lyrics」 - English Translation

NEELO - PENTAKILL (feat. TRUENO) 「Letras」

Bustdown - EXCE$$ 「Текст」

Feel Special 「Letras」 - Tradução - TWICE

Jala Brat - 99 「TEKST」

Maroon 5 - Memories 「Versuri」 - Traducerea Românească

TWICE - Feel Special 「Lyrics」

Арсен Шахунц - Девочка, Стоп ! 「Текст」

Safeplanet - พริบตา ( The Wind ) 「เนื้อเพลง」

TWICE - 21:29 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Calma (Alan Walker Remix) 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Pedro Capó, Alan Walker, Farruko

On My Way (हिंदी अनुवाद) 「गाने के बोल」 - Alan Walker, Sabrina Carpenter & Farruko

ต้องการฉันไหม - CHITSWIFT Feat.OG-ANIC

LIL G X BALA - SZOKÁSOS 「Dalszöveg」

NIKI - urs 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Calma (Alan Walker Remix) 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Pedro Capó, Alan Walker, Farruko

Ransom 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Lil Tecca

Redimi2 - La Resistencia PR 「Letras」

Luh Kel - Wrong (Terjemahan bahasa indonesia) 「Lirik Lagu」

Wrong (Traduzione) 「Testo」 - Luh kel

Maroon 5 - Memories 「متن ترانه」 - ترجمه ی فارسی

KARD - Dumb Litty 「Letras」 - Traducción al Español

TWICE - Feel Special 「Lyrics」 - English Translation

Jackson Wang - Bullet to the Heart 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Jala Brat x Coby x Buba Corelli - O.D.D.D. 「TEKST」

KARD - Dumb Litty 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Lil Nas X - Old Town Road (REMIX) 「Текст」 - Български превод BG

That Girl (แปลภาษาไทย) 「เนื้อเพลง」 - Olly Murs

PLAY 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - Alan Walker

Lily 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Alan Walker ft. K-391

idontwannabeyouanymore 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Billie Eilish

SAMO BOB - CRNI SIN (TEKST)

Kida - Tela - Deutsche Übersetzung (Schweiz) (Songtext)

Emma – Jane Austen PDF

นางฟ้าสารภัญ 「เนื้อเพลง」 - แสงดาว

Vaaste Song (English Translation) 「Lyrics」 - Dhvani Bhanushali

Someone You Loved (Български превод) 「Текст」 - Lewis Capaldi

Saweetie - My Type 「Текст」 - Русский перевод

ปี้(จน)ป่น - [ เอ มหาหิงค์ ] MAHAHING feat.บัว กมลทิพย์ 「เนื้อเพลง」

กรรม - Am seatwo

You (TESTO) - Traduzione in Italiano - Jacquees

No Guidance 「Versuri」 - Traducere în Română - Chris Brown ft. Drake

Saweetie - My Type 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Zove Vienna 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - Jala Brat x Buba Corelli x Raf Camora

Beret - Me vas a ver 「LETRA」

Safeplanet - พริบตา ( The Wind ) 「เนื้อเพลง」

Vrati me 「TEKST」 - Voyage x Breskvica

Mein Kampf (PDF) - Adolf Hitler

Speechless 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Naomi Scott

Indigo 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - NIKI

Sing It With Me (Traducere în Română) 「Versuri」 - JP Cooper & Astrid S

Wrong (แปลภาษาไทย) 「เนื้อเพลง」 - Luh Kel

Арсен Шахунц - Девочка, Стоп ! 「Текст」

110 「Songtext」 - Capital Bra, Samra & Lea

No Bap Freestyle 「Lyrics」 - Young M.A

KARD - Dumb Litty 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Feel Special - TWICE 「Lyrics」 - English Translation

Alan Walker - Lost Control 「歌曲歌词」 - 翻譯 中文 - feat. Sorana

Ransom 「歌曲歌词 - LYRICS」 - 翻譯 中文 (香港) - Lil Tecca

Miley Cyrus - Mother's Daughter (Български превод) 「Текст」

KARD - Dumb Litty 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

El Amor De Mi Vida 「Lyrics」 - English Translation - La Adictiva

Lil Nas X - Old Town Road (REMIX) 「Текст」 - Превод на српском SR

Maroon 5 - Memories 「Versuri」 - Traducerea Românească

Bolo Ku Pudim 「Letras」 - Nelson Freitas

Te Mereces - Virlán García 「Letras」

Jackson Wang - BULLET TO THE HEART 「歌词」 - 翻譯 中文

Redimi2 - La Resistencia PR 「Letras」

O Diário de Anne Frank (PDF)

Tayc - Aloviou 「Paroles」

Already Dead [Omae Wa Mou] 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Lil Boom

Lalala 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - Y2K, bbno$

Feel Special - TWICE 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Jogos para Crianças - Trânsito

Señorita (Български превод) 「Текст」 - Shawn Mendes & Camila Cabello

Moby Dick PDF

Miracle Man (Русский перевод) 「Текст」 - Oliver Tree

GAYAZOV$ BROTHER$ - Пьяный туман 「Текст」

Hamlet (PDF) - William Shakespeare

Me vas a ver 「Testo」 - Traduzione Italiana - Beret

Feel Special 「Letras」 - Tradução - TWICE

Bullet to the Heart 「歌词」 - 翻譯 中文 - Jackson Wang

Liar 「Lyrics」 - BigKlit

Stack It Up 「متن ترانه」 - ترجمه ی فارسی - Liam Payne

White 2115 feat. ЛУНA - Intruz 「Текст」 - Русский перевод

Dame Tu Cosita - Tradução em Português - El Chombo

Bullet to the Heart 「Paroles」 - Traduction Française - Jackson Wang

KARD - Dumb Litty 「Текст」 - Русский перевод

KUMMER - Bei Dir 「Songtext」

A Cartomante (PDF) - Machado de Assis

Kein Plan 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri - Loredana feat. MERO

Bullet to the Heart 「Testo」 - Traduzione Italiana - Jackson Wang

White 2115 feat. ЛУНA - Intruz 「TEKST」 - Tłumaczenie

Loyalty Means Everything 「Lyrics」 - 704Chop

AMBKOR - 1. PRESENTE | FREE SOLO 「Letras」

TRICK IT 「Lyrics」 - English Translation - TWICE

Duzz - SCARFACE 「Letras」

It's A New Day (Hrvatski prijevod) 「TEKST」 - Anouk

TRINITY | Haters Got Nothing 「เนื้อเพลง」

Get You the Moon 「Versuri」 - Traducere română - Kina

Емануела - Аре, дърпай 「Текст」

Calma (Alan Walker Remix) 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Pedro Capó, Alan Walker, Farruko

Get You the Moon (Terjemahan bahasa indonesia) 「Lirik Lagu」 - Kina

On My Way (हिंदी अनुवाद) 「गाने के बोल」 - Alan Walker, Sabrina Carpenter & Farruko

Lil Nas X - Old Town Road (REMIX) 「Текст」 - Български превод BG

TWICE - Feel Special 「Lyrics」

Mother’s Daughter (Български превод) 「Текст」 - Miley Cyrus

Deno - Walking On 「Lyrics」

LIL G X BALA - SZOKÁSOS 「Dalszöveg」

Get You the Moon (Terjemahan bahasa indonesia) 「Lirik Lagu」 - Kina

LIL G X BALA - SZOKÁSOS 「Dalszöveg」

TWICE - 21:29 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

JayDaYoungan - Don't GAF 「Lyrics」

Jala Brat - 99 「TEKST」

Calma (Alan Walker Remix) 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Pedro Capó, Alan Walker, Farruko

Арсен Шахунц - Девочка, Стоп ! 「Текст」

Jackson Wang - Bullet to the Heart 「Lyrics」

알려 좀 주쇼 「가사」 - 머쉬베놈 ( MUSHVENOM )

Nelson Freitas - Bolo Ku Pudim 「LETRA」

Bullet to the Heart 「Текст」 - Русский перевод - Jackson Wang

Young Signorino - Burrocacao Rosa 「Testo」

NEELO - PENTAKILL (feat. TRUENO) 「Letras」

Jackson Wang - BULLET TO THE HEART 「Letras」 - Traducción al Español

Bullet to the Heart 「Letras」 - Tradução - Jackson Wang

Bustdown - EXCE$$ 「Текст」

TWICE - Feel Special 「Lyrics」 - English Translation

Jackson Wang - Bullet to the Heart 「Lyrics」

Deno - Walking On 「Lyrics」

A Cartomante (PDF) - Machado de Assis

BTS Jungkook - Decalcomania 「Lyrics」

Stack It Up 「متن ترانه」 - ترجمه ی فارسی - Liam Payne

Dame Tu Cosita - Tradução em Português - El Chombo

It's A New Day (Hrvatski prijevod) 「TEKST」 - Anouk

Loyalty Means Everything 「Lyrics」 - 704Chop

Bullet to the Heart 「Lirik」 - Terjemahan bahasa indonesia - Jackson Wang

Tayc - Aloviou 「Paroles」

นางฟ้าสารภัญ 「เนื้อเพลง」 - แสงดาว

Get You The Moon (Terjemahan bahasa indonesia) 「Lirik Lagu」 - Kina

Kein Plan 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri - Loredana feat. MERO

KARD - Dumb Litty 「Текст」 - Русский перевод

Bullet to the Heart 「Testo」 - Traduzione Italiana - Jackson Wang

儚きゴースティング / 天月-あまつき- 「歌詞」

On My Way (हिंदी अनुवाद) 「गाने के बोल」 - Alan Walker, Sabrina Carpenter & Farruko

Jackson Wang - BULLET TO THE HEART 「Letras」 - Traducción al Español

G Sony - Lágrimas 「Letras」

Get You the Moon 「Versuri」 - Traducere română - Kina

KUMMER - Bei Dir 「Songtext」

Get You the Moon (Terjemahan bahasa indonesia) 「Lirik Lagu」 - Kina

Take Me Back to London 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - Ed Sheeran

알려 좀 주쇼 「가사」 - 머쉬베놈 ( MUSHVENOM )

White 2115 feat. ЛУНA - Intruz 「TEKST」 - Tłumaczenie

LIL G X BALA - SZOKÁSOS 「Dalszöveg」

Calma (Alan Walker Remix) 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Pedro Capó, Alan Walker, Farruko

東方神起 / Guilty 「歌詞」

Vrati me 「TEKST」 - Voyage x Breskvica

Liar 「Lyrics」 - BigKlit

Mother’s Daughter (Български превод) 「Текст」 - Miley Cyrus

Moby Dick - Herman Melville

Persuasão – Jane Austen

Emma – Jane Austen

Orgulho e Preconceito - Jane Austen

Mein Kampf (Minha Luta) - Adolf Hitler

O Mito de Sísifo - Albert Camus

O Diário de Anne Frank - Edição Definitiva - Anne Frank

As Bacantes - Eurípides

Diva – José de Alencar

A Tempestade – William Shakespeare

NEELO - PENTAKILL (feat. TRUENO) 「Letras」

Nelson Freitas - Bolo Ku Pudim 「LETRA」

Calma (Alan Walker Remix) 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Pedro Capó, Alan Walker, Farruko

Арсен Шахунц - Девочка, Стоп ! 「Текст」

Jackson Wang - BULLET TO THE HEART 「歌词」 - 翻譯 中文

Jala Brat - 99 「TEKST」

Jackson Wang - Bullet to the Heart 「Lyrics」

JayDaYoungan - Don't GAF 「Lyrics」

TWICE - Feel Special 「Lyrics」 - English Translation

Bustdown - EXCE$$ 「Текст」

Sanderlei Silveira

Lyrics - English Translation

Letra / Tradução em Português (Letras)

Letras / Traducción al Español (Letra)

Текст - Русский перевод

Songtext - Deutsche Übersetzung

歌詞 - 翻訳 日本語で

Conheça seu Estado - História e Geografia

Santa Catarina

São Paulo

Paraná

Mato Grosso do Sul

Vídeos, Jogos e Atividades Educativas para crianças de 4 à 11 anos

Língua Portuguesa e Atualidades

Arte e Estética

Rio de Janeiro

História em 1 Minuto

Livros em PDF para Download - Domínio Público

Mein Kampf (Minha Luta) - Adolf Hitler

O Diário de Anne Frank

PDF - Machado de Assis

PDF - Mário de Andrade

PDF - William Shakespeare

PDF - Jane Austen

PDF - James Joyce

PDF - Ulisses - James Joyce

PDF - Orgulho e Preconceito - Jane Austen

Bíblia by Sanderlei

Bíblia Online

Salmos - Capítulo 22

Mateus - Capítulo 01

Marcos - Capítulo 01

Atos dos Apóstolos - Capítulo 01

Lucas - Capítulo 01

Apocalipse - Capítulo 01

Provérbios - Capítulo 01

Gênesis - Capítulo 01

Poemas by Sanderlei

Motivo - Cecilia Meireles

Canção do exílio - Gonçalves Dias

O Navio Negreiro - Castro Alves

Ismalia - Alphonsus de Guimaraens

Lembrança de Morrer - Álvares de Azevedo

Balada da Neve - Augusto Gil

Vozes d'África 「Poema」 - Castro Alves

A canção do africano 「Poema」 - Castro Alves

Marabá 「Poema」 - Gonçalves Dias

Machado de Assis by Sanderlei

Machado de Assis - PDF Download

Machado de Assis - Dom Casmurro

Machado de Assis - Memórias Póstumas de Brás Cubas

Machado de Assis - Quincas Borba

Machado de Assis - A Mão e a Luva

Machado de Assis - Histórias da Meia-Noite

Machado de Assis - Papéis Avulsos

Machado de Assis - Contos Fluminenses

Machado de Assis - Esaú e Jacó


Jackson Wang - Bullet to the Heart 「Lyrics」


Translations - Links
Jackson Wang - Bullet to the Heart

Jackson Wang - Bullet to the Heart - Deutsche Übersetzung

Jackson Wang - Bullet to the Heart - 翻訳 日本語でไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น